លេខ​ទូរ​សព្ទ័​ទំនាក់ទំនង​របស់​ថ្នាក់​នាំ​អង្គភាព​នគរបាល​បង្ការ​ ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​២៥​

ភ្នំពេញ៖ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានឲ្យដឹងថា នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ បង្ការ​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ និង​សង្គ្រោះ​ មាន​កិត្តិយស​សូម​គោរព​ជម្រាប​ជូន​សាធារណ:​ ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ពី​លេខ​ទូរ​សព្ទ័​ទំនាក់ទំនង​របស់​ថ្នាក់​នាំ​អង្គភាព​នគរបាល​បង្ការ​ ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​២៥​ ដូច​ខាងក្រោម​ ៖​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *